Cá Rút Xương Chay

74,000

  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Không hàn the 
  • Không chất biến đổi gen