LIÊN HỆ SHOP

CỬA HÀNG THỰC PHẨM CHAY NGON SẠCH

Địa chỉ: 65/16 Đường 05, Linh Xuân, Thủ Đức

Điện thoại: 0933 958 981

Email: thucphamchayngonsach@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ThucPhamChay.NgonSach.ChayOnline/